ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยโลโก้มงคลโลโก้บริษัท

ศาสตร์ฮวงจุ้ยและหลักการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย

ถ้าให้พูดถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยครับ เรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ย

จริงๆก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยจีนโบราณครับ

ในสมัยโบราณก็จะมีการศึกษาในเรื่องของฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยนี่ก็คือพลังที่เกื้อหนุนให้คนๆ หนึ่ง หรือว่าให้สถานที่สถานที่หนึ่ง

หรือว่าองค์กรหนึ่ง หรือว่าสถาบันหนึ่งว่าอะไรก็ตาม

ที่เค้าต้องการเกื้อหนุนให้เกิดความมีพลัง เกิดความสถาพรร่มรื่น

หรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ ศาสตร์ฮวงจุ้ยคือการศึกษาธรรมชาติ

พลังงานของธรรมชาติที่มาเกื้อหนุนชีวิตของคนคนหนึ่ง

หรือว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการให้เค้าเจริญก้าวหน้า ร่ำรวย มีพลัง

หรือว่าต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าศาสตร์ของฮวงจุ้ยมีมาตั้งแต่โบราณ

แต่ว่าสมัยโบราณเค้าก็ไม่ถ่ายทอดให้กับคนนอก

ดังนั้นคนที่ศึกษาสำนักของศาสตร์ฮวงจุ้ย

เค้าก็จะถ่ายทอดกันเฉพาะให้คนในสำนักที่เป็นสำนักเดียวกัน

แต่ว่าพอมาช่วงหลังสมัยราชวงศ์ฉิง แล้วก็ในใต้หวัน ฮองกงในยุคหลัง

ก็มีการนำศาสตร์ของฮวงจุ้ยเอามาเผยแพร่กันมาก

ก็เกิดมีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเข้ามาใช้งานในเรื่องของบริษัท

ห้างร้านต่างๆ เข้ามากันเป็นที่กว้างขวาง

แต่ว่าในสมัยก่อนจะใช้กันในเฉพาะราชสำนัก

ถ้าเราดูง่ายๆ ครับเรื่องของราชสำนัก อย่างเช่น

จตุรัสเทียนอันเหมิ่น หรือว่าพระราชวังต้องห้าม

ก็จะใช้ในหลังของฮวงจุ้ยทั้งหมด

ดังนั้นหลังของฮวงจุ้ยในสมัยโบราณถือว่าเป็นของสูง

แต่ในปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ บริษัทที่เค้าต้องการเติบโต

หรือว่าบริษัทที่เค้าเจริญเติบโต เค้าจะเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยมาก

และก็จะมีการปรับฮวงจุ้ย มีการใช้ฮวงจุ้ยในการเสริมพลัง

เสริมอำนาจของบริษัทหรือว่าองค์กร หรือว่าคนๆนั้นตลอดเวลานะครับ

สำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยครับ จึงนำมาใช้ในการทำออฟฟิศ

หรือว่าในเรื่องที่เราจะนำมาใช้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ปัจจุบันก็มีการนำเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยมาใช้ในเรื่องการออกแบบโลโก้

ในการสร้างโลโก้ ในการสร้างสัญลักษณ์เป็นตัวแทนขององค์กร

สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของบริษัท ห้างร้านอะไรต่างๆ

ศาสตรฮวงจุ้ยที่นำมาใช้มีอะไรบ้าง

อย่างเช่น การที่เค้านำสัญลักษณ์ในเรื่องของพลังงานธรรมชาติต่างๆ

เข้ามาแฝง หรือว่าเข้ามาแทรก

อย่างเช่นเป็นรูปร่าง เป็นสี เป็นสัญลักษณ์ ต่างๆเหล่านี้เข้ามาแทรกในโลโก้

เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรนั้นๆ บุคคลนั้นๆ มีการเติบโตมากขึ้น

อย่างเช่นเราจะเห็นว่าสีที่ถูกโฉลกกับเจ้าของ

สัญลักษณ์ที่ตรงกับธาตุของเจ้าของ

หรือว่าสัญลักษณ์อะไรต่างๆที่เอื้อเสริมให้ธุรกิจนั้นๆ เติบโต เจริญได้

จริงๆ ก็เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อน

ต้องนำหลายๆศาสตร์มาผสมผสานกัน

เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ เพื่อให้เกิดโลโก้

หรือให้เกิดสัญลักษณ์ตัวแทนของคนๆ นั้น บริษัทนั้นๆ

ที่ให้พลังได้สูงสุด ให้พลังงานได้ดีที่สุด

ดั้งนั้น โลโก้ที่เป็นโลโก้ที่นำศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาผสมกับโลโก้ทั่วไป

ข้อแตกต่างก็คือ โลโก้ทั่วไปจะคำนึงถือแค่ภาพลักษณ์ความสวยงามอย่างเดียว

แต่โลโก้ที่เป็นศาสตร์ฮวงจุ้ย เค้าจะนำสัญลักษณ์นำสีนำพลังงานต่างๆ

อย่างเช่น วัน เวลาเกิด สีที่ถูกโฉลก เรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆ

ที่เสริมดวงให้พลังเต็มที่ ในเรื่องของสีในธาตุต่างๆที่ถูกกับปีนักสัตว์ที่เราเกิด

โดยนำส่วนผสมหลายๆ อย่างมาออกแบบเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับคนๆนั้น

ดังนั้นการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ไม่ใช่แค่เพียงต้องออกแบบให้สวยอย่างเดียว

ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทน หรือว่าภาพลักษณ์ในการสร้างแบรนด์เท่านั้น

แต่ว่าเป็นการประยุค นอกจากสวยงามแล้วต้องมีพลัง

ต้องมีการเชื่อมโยง ก็ต้องมีการที่ผลักดัน หรือเสริมให้องค์กรนั้นๆ

เจริญก้าวหน้าด้วยความรวดเร็ว

สำหรับธุรกิจที่ต้องการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย

ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

  1. ชื่อ นามสกุล
  2. วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด
  3. สถานที่เกิด
  4. สัดส่วนการถือหุ้น
  5. ชื่อบริษัทจัดตั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตามที่จดทะเบียนไว้ หรือตามที่ต้องการนำมาใส่โลโก้
  6. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ

Sponser