ทำไมต้องสร้างแบรนด์

ทำไมต้องสร้างแบรนด์?
หลายๆคนส่งสัยทำไมมีแต่คนพูดถึงการสร้างแบนรด์?

+แบรนด์คืออะไร?
+ทำไมต้องสร้างแบรนด์?
+ไม่มีไม่ได้เหรอ?
+ถ้ามีแล้วดียังไง?
+ถ้าอยากมีแล้วต้องทำยังไง?
#จากคำถาม
#แบรนด์คืออะไร?
ถ้าหากมองว่าแบรนด์คือคนๆหนึ่ง ชื่อนาย A!
นาย A เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วอยากให้คนจดจำ

ก็ต้องแสดงตัวตัวเองเป็นใคร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

มีความสามารถอะไร หรือ อะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะให้คนรับรู้

#ทำไมต้องสร้างแบรนด์?
ถ้าหากนาย A ต้องการให้คนรับรู้ว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในโลกนี้

แล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง นาย A ก็ต้องหาวิธีการทำให้คนทั่วไป…
รับรู้ว่าเค้ามีตัวตนอยู่ และทำอะไรได้บ้าง

เพื่อคนที่ต้องการคนที่มีคุณลักษณะแบบนาย A จะได้ตามหาเค้าพบ

#ไม่มีไม่ได้เหรอ?
ตอบสั้นๆว่าได้ แต่โอกาสมีน้อยกว่าน้อยที่คนจะรู้ว่านาย A มีตัวตนบนโลก

#ถ้ามีแล้วดียังไง?
ก็ดีตรงที่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้โลกรับรู้ว่ามีคนชื่อนาย A อยู่บนโลกนี้

เมื่อมีคนต้องการตัวนาย A ก็จะได้หาได้ง่ายๆ

======================
#สอนสร้างแบรนด์ #อัตลักษณ์ #ถ่ายภาพ#ออกแบบ #logo #สร้างคุณค่า #graphic#branding #ธุรกิจออนไลน์