เว็บไซต์คือสิ่งที่คนทำธุรกิจต้องมี

 เว็บไซต์คือสิ่งที่คนทำธุรกิจต้องมี

ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่าหากธุรกิจของคุณไม่ได้ทำช่องทางออนไลน์ไว้ เช่น การขาย การประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างตัวตน เก็บข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ ธุรกิจของคุณย่อมล้าหลังคู่แข่งอย่างแน่นอน

สาเหตุก็มาจากช่องทางในออนไลน์ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพสถานที่ พื้นที่ อากาศ เวลา ฤดูกาล ดังเช่นธุรกิจในสมัยก่อน ยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่างเช่นสมัยแต่ก่อนการที่คุณจะเปิดร้านทำธุรกิจ หรือ ขายอะไรซักอย่าง อย่างแรกที่ต้องมองก็คือเรื่องทำเล ต้องอยู่ในสถานที่คับคั่งไปด้วยคน ทำเลดีค่าเช่าก็แพงแสนแพง เรียกได้ว่าแย่งที่กันหัวแตกเลยทีเดียว ลูกค้าก็คือคนที่ผ่านมาผ่านไป อาศัยว่าเป็นทำเลที่คนผ่านเยอะคนก็ “น่าจะ” เห็นร้านเราเยอะ

  แต่การเข้ามาของออนไลน์กลับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปอย่างมากมาย มีหลายร้านค้า หลายธุรกิจ ไม่ต้องพึ่งพาทำเล หรือ ปัจจัยทางธุรกิจต่าง ๆ ที่แพงแสนแพง แต่กลับมีช่องทางทำการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายจริงๆ (ย้ำ!! กลุ่มเป้าหมายจริง ๆ เพราะช่องทางออนไลน์สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ ) ผ่านทางออนไลน์หลากหลายช่องทาง มีโอกาสในการขยายธุรกิจต่างจากธุรกิจแบบเดิมอย่างลิบลับ ไม่จำกัดด้วยเงื่อนไขเดิม ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ดังนั้นเราจะเป็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันพัฒนาไปมาก ทั้งเรื่องความเร็วที่เร็วกว่าเดิมหลายเท่า การใช้งานที่รองรับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการสามารถใช้ตอนไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ ค่าบริการที่ถูกลงอย่างมาก ผู้ประกอบการสามารถเปิดช่องทางทำธุรกิจออนไลน์กี่ร้านค้า กี่ธุรกิจ ผ่านทางช่องทางออนไลน์กี่ร้านก็ได้ โดยราคาเหมาจ่ายแค่ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนเท่านั้นในในการเปิด 

นอกจากผู้ประกอบการบางรายในปัจจุบันที่ยังไม่มีช่องทางออนไลน์ หรือ ยังไม่เข้าใจเข้าใจว่าในปัจจุบันต้องปรับธุรกิจให้ต้องมีช่องทางออนไลน์แล้ว ผู้ที่ที่มีช่องทางออนไลน์ส่วนมากยังไม่เข้า

Rating: 1 out of 5.