5
(1)

7 เคล็ดง่ายๆ ที่ช่วยสร้างแรงใจให้กับชีวิตคุณ

1. เป้าหมายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

2. หาจุดด้อยของตัวเองให้เจอ

3. ผูกสัมพันธ์ไมตรีกับคนดีและคนเก่ง

4. หันมาใส่ใจตัวเอง

5. จงเชื่อว่าคุณเจ๋งที่สุด

6. พูดเรื่องดีๆให้กับตัวเองให้เป็น

7. กระตือรือร้นเข้าไว้

Infographic  : เอกณัฏฐ์ ทุมทอง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.