0
(0)

1.สร้างวิสัยทัศน์ ให้กับตนเอง

2.ทักษะในงานที่ทำ และหลงใหลในงานที่ทำ

3.ทักษะในการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง

4.ทักษะในการสร้างทีมงานอย่างมืออาชีพ

5.ทักษะในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

6.ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงาน

7.ทักษะในการสื่อสารที่ดี

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.