สีกับจิตวิทยาในการจูงใจลูกค้า

สีกับจิตวิทยาในการจูงใจลูกค้า


 

สีเป็นเรื่องพื้นฐานในงานออกแบบ นอกจากในเรื่องทฤษฎีการใช้สี องค์ประกอบของสีแล้ว การเลือกใช้สีเข้ามาใช้ในแบรนด์ องค์กร บริษัท งานออกแบบ โลโก้ ฯลฯ ล้วนต้องมีความเข้าใจที่ดีมากพอ เพราะมีผลกับความรู้สึกของลูกค้าที่มองเรา

มีการวิจัยในต่างประเทศทำให้ราบว่าทำไมสีถึงมีความสำคัญ สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าจดจำ และ มีความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์ของเราได้

  1. สีเพียงอย่างเดียวก็สามารถดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าของเราได้ถึง 90% เลยทีเดียว
  2. สีต้องเหมาะสมกับแบรนด์ จึงจะสร้างความรู้สึกถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้ดี
  3. การตัดสินใจของลูกค้า อยู่ที่มองว่าแบรนด์นั้นมีภาพลักษณ์อย่างไร โดยตัดสินจากสีของแบรนด์
  4. สมองของเราชอบแบรนด์ที่จดจำได้ทันที ดังนั้นแบรนด์ใหม่ ๆ ควรเลือกสีที่เด่น และ แตกต่างจากคู่แข่งให้ได้
  5. ลูกค้าถึง 80% จดจำแบรนด์ของเราได้จากแค่สีอย่างเดียว และกว่า 93% ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกของแบรนด์เพียงเท่านั้น