ความหมาย Back Tarot Crypto Universe Tarot

ดูคำอธิบายเต็มใน Youtube

Back Tarot Crypto Universe Tarot Version 1

Black Tarot คือ ภาพที่ใช้เป็นภาพหลังไพ่ Crypto universre Tarot นอกจากนี้ยังใช้เป็นภาพปกของคู่มือ และภาพปกกล่องของไพ่ Crypto Universe Tarot รุ่นแรกซึ่งถือว่าเป็นไพ่รุ่นยาก (ไพ่ Crypto Universe Tarot รุ่น 2 หรือ V.2 มีการออกแบบหลังไพ่ใหม่ต่างจากรุ่นแรก) ที่มาของภาพ Back Tarot มีที่มาจากจากภาพงานศิลปะ Woodcut Tarot ที่มีชื่อว่า Ekkanata Tarot

Back Tarot ของไพ่คริปโต ยูนิเวิร์สทาโรต์รุ่นแรก ในภาพจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ของธาตุทั้ง 4 เมื่อธาตุทั้ง 4 อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดมีชีวิตขึ้น ทำให้เกิดมีพลังงานขึ้น ดังนั้น Back Tarot จึงเป็นเรื่องของความสมดุลของชีวิต เรื่องของตาที่ 3 การเปิดจิตวิญญาณ การอยู่เหนือจิตสำนึก การไม่ยึดติด การยกระดับจิต

สังเกตว่าผู้หญิงในภาพหลับตาอยู่ แต่ว่าเมื่อเค้าหลับตา ตาที่เป็นตาเนื้อของเค้าหลับอยู่ แต่ตาจิตของเค้าเปิด เหมือนคนที่เข้าสู่สมาธิขั้นลึก เข้าสู่สมาธิขั้นสูง เมื่อตาแห่งจิตเปิด ตาที่ 3 ก็เปิด ดังนั้นเมื่อตาที่ 3 เปิดเราจึงสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น เราสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรเลย

แล้วยิ่งเป็นความหมายของ Back Tarot และนำมาใช้ในเรื่องของการทำนาย ใช้ในเรื่องของไพ่ทาโรต์ที่เราจะเปิด จะช่วยในการยกระดับจิตของเรา ทำให้เวลาเราอ่านไพ่ให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีอคติกับคนที่อ่าน ไม่มีอคติกับเรื่องราวอะไรต่าง ๆ เราแค่เป็นคนที่จะเปิดไขข้อมูล เราเป็นเพียงแค่คนที่จะสร้างการรับรู้ให้คนที่มาถาม หรือว่าเราต้องการเปิดไพ่เพื่ออยากรู้ในเรื่องอะไร ช่วยให้เราเปิดได้ตามความเป็นจริงไม่มีอคติอะไรเคลือบแฝง ให้เป็นความรู้ และรู้แจ้งในการทำนาย เป็นความเข้าใจในไพ่ที่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ที่เราจะทำนายออกมาให้มันตรงที่สุด สามารถสื่อสารในระดับที่เหนือจิตขึ้นไป ทำให้พลังงานในการที่เราจะอ่านไพ่จะอ่านได้ชัดเจนขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น สามารถแปลความหมายในการอ่านไพ่ได้ตรงตามเนื้อหาที่ไพ่พยายามจะสื่อกับเราได้ทุกอย่าง

ต้นแบบของ Back Tarot ของ Crypto Universe Tarot มาจากผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ซึ่งเป็นภาพผลงานไพ่ทาโรต์อีกชุดหนึ่งที่ชื่อว่า Ekkanata Tarot มีการนำรายละเอียดบางส่วนมาทำเป็นงาน Back Tarot

ศิลปินเจ้าของผลงาน Ekkanat Thiansetthakun