เรียนอ่านไพ่ทาโรต์ ประยุกต์ใช้งาน

เรียนอ่านไพ่ระดับกลาง : การประยุกต์ใช้งาน

เมื่อศึกษาเนื้อหาพื้นฐานที่ควรรู้ และเข้าใจคอนเซปต์ความหมายของไพ่แต่ละใบแล้ว ต่อไปเป็นการประยุกต์ใช้งาน การอ่านไพ่ทาโรต์ในรูปแบบต่างๆ  

การอ่านไพ่ 4 ใบ

การอ่านไพ่ 10 ใบ Celtic Cross