Q & A คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เวลาเกิด หรือ เวลาตกฟาก จะใช้ในการคำนวนลัคนาราศีเกิด เพื่อนำมาวิเคราะห์สี และเบญจธาตุที่ถูกโฉลก หากไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอน สามารถออกแบบได้เช่นกัน แต่จะใช้พื้นดวงตามราศีเดือนเกิดนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบโลโก้แทน

ซึ่งโดยทั่วไป ลัคนาราศี กับ ราศีตามเดือนเกิดของเราจะต่างกัน การวิเคราะห์ดวงจากพื้นลัคนาจะมีความแม่นยำกว่า 

ดังนั้น หากทราบเวลาเกิดที่แน่นอนและนำมาวิเคราะห์พื้นดวงจะมีความแม่นยำกว่า

การออกแบบไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการเกิดจากสาเหตุ การสื่อสารข้อมูลไม่ตรงกัน และ ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไม่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อเข้าใจความต้องการ

ดังนั้น แนะนำให้เริ่มจากขั้นตอนก่อนการออกแบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากที่สุด ลูกค้าต้องมีสิ่งนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ธุรกิจ บริการ แจ้งมาให้ละเอียดถึงวัตถุประสงค์ ความต้องการ  กลุ่มลูกค้า รวมถึงภาพลักษณ์แบรนด์ที่ต้องการ
 2. รูปภาพสินค้า ธุรกิจ บริการ อันเดิม หรือ ตัวอย่างสไตล์ธุรกิจที่ชอบ ที่เป็นต้นแบบ 
 3. สไตล์ของโลโก้ที่ชอบ เช่น Modern , Luxury  , Minimal , ร่วมสมัย (ลูกค้าบางท่านมักจะบอกเพียงว่า เรียบๆ แต่เข้าใจผิดว่า เรียบๆ กับ Minimal แตกต่างกัน ดังนั้นควรหาภาพสไตล์โลโก้ที่ชอบมาประกอบ)

(ข้อ 3 สำคัญมาก หากลูกค้าไม่มีข้อมูลตรงนี้ผู้ออกแบบจะวิเคราะห์จาก 1. พื้นดวง 2. ข้อมูลธุรกิจปัจจุบัน  และกลุ่มลูกค้า เท่านั้น ซึ่งบางครั้งทำให้ออกแบบออกมาไม่ตรงกับความชอบของลูกค้า เนื่องจากความชอบ ว่าโลโก้สวย ไม่สวย เป็นเรื่องรสนิยมที่แตกต่างกัน นำมาถกเถียงกันได้ยาก

อีกทั้งโลโก้ที่อาจารย์ออกแบบ อาจารย์เน้นในเรื่องของพลังงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  แต่หากลูกค้าไม่ต้องการเน้นจุดนี้แต่เน้นดีไซน์ที่ต้องการเท่านั้น ควรแจ้งให้ชัดเจนว่าต้องการแบบไหน จะทำให้การออกแบบทำออกมาได้ตรงกับความต้องการที่สุด)

 • นอกจากนี้เมื่อลูกค้าได้รับโลโก้แล้ว หากต้องการปรับแก้สามารถปรับแก้ไขจากแบบที่เลือก จำนวนครั้งตามเงื่อนไขแพ็กเกจ แต่การปรับแก้ ไม่ใช่การเปลี่ยนแบบ ยังคงรูปแบบหลักแบบเดิมไว้
 • แต่หากต้องการเพิ่มแบบเป็นดีไซต์อื่นให้เลือกอีก จะมีค่าใช้จ่ายค่าออกแบบใหม่ แบบละ 2,000 บาท

แบบที่ส่งให้ลูกค้าเลือก หากลูกค้าต้องการปรับแก้บางส่วนสามารถทำได้ เช่น ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดเส้น บางไปหนาไป ขยับอัตราส่วน หรือ เพิ่มรายละเอียดบางอย่าง โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบเดิม ไม่ถึงกับการเปลี่ยนรูปแบบโลโก้ทั้งหมด 

พลังงาน มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบแรก

 • พลังงานที่เราสามารถสัมผัสได้ มองเห็นได้ ดูแล้วรู้สึกว่าโลโก้มีพลังงานตรงกับธุรกิจ  เช่น มีความเป็นมิตร มีความกระตือรือร้น มีความหนักแน่น เป็นต้น
 • พลังงานแบบที่ 2 เป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นที่แฝงอยู่ในโลโก้ คล้ายๆ กับกระแสไฟที่อยู่ในสายไฟ แต่เราอาจมองไม่เห็น

ความเชื่อเรื่องพลังงานนี้เป็นความเชื่อแต่ละบุคคล โดยอาจารย์เอกณัฏฐ์ ผู้ออกแบบมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ไพ่ทาโรต์  ในขั้นตอนออกแบบจึงได้นำไพ่ทาโรต์สำรับที่อาจารย์สร้างขึ้นมานำมาใช้ในการเช็คพลังงานของโลโก้ที่ออกแบบให้กับลูกค้าด้วยเพื่อให้ได้โลกโลโก้ที่มีพลังงานที่ดีที่สุด

หมายเหตุ : หากลูกค้าไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานโลโก้สามารถแจ้งแอดมินได้ เนื่องจากการออกแบบจะมีหลักการออกแบบที่แตกต่างกันกับโลโก้ฮวงจุ้ยทั่วไป 

โลโก้ นอกจากจะคำนึงถึงการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว วัตถุประสงค์หลัก คือ การสื่อสารแบรนด์ธุรกิจ  ให้สาธารณชนทั่วไปรู้จัก 

ส่วนตราปั้มเอกสาร จะใช้เฉพาะกับเอกสารสำคัญ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จการค้า เอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท

หลาย ๆ ธุรกิจอาจใช้โลโก้ เป็นอันเดียวกันกับตราปั๊มเอกสาร

แต่ก็มีหลายธุรกิจที่ใช้แตกต่าง เนื่องจากโลโก้ที่ใช้ทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะถูกนำมาปลอมแปลงทำตราปั๊มเอกสารได้ง่าย 

เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราปั๊ม สำนักงานบัญชีหลาย ๆ แห่ง จึงแนะนำให้ใช้โลโก้ กับตราปั้มเอกสารที่แตกต่างกัน

 • PDF , JPG , PNG 
 • ไฟล์ที่แก้ไขได้ AI 

 

 • ชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนการทำงาน
 • หลังจากอาจารย์เช็คพื้นดวงให้แล้วจะได้รับโลโก้ ภายใน 7 – 10 วัน
 • หากมีการปรับแก้ จากโลโก้ที่ส่งไป ใช้เวลาปรับแก้ 1-3 วัน อยู่ที่ความยากง่าย รายละเอียดที่ต้องการปรับแก้ว่ามากหรือน้อย 
 • กรณีไม่มีการปรับแก้ใดๆ เพิ่มเติม  เมื่อ Confirm แบบโลโก้แล้ว ลูกค้าจะได้รับไฟล์ทั้งหมด คือ ไฟล์โลโก้ , ไฟล์ตรายาง , ไฟล์นามบัตร ภายใน 1-2 วัน
 • ทางร้านไม่สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Vat ให้ได้  
 • ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เนื่องจากอาจารย์ผู้ออกแบบ ศึกษาทั้งในเรื่องโหราศาสตร์ และ ศาสตร์พยากรณ์ อีกทั้งเป็นผู้สร้างและออกแบบไพ่ทาโรต์ จึงมีความเชี่ยวชาญในการใช้ไพ่ทาโรต์มาประกอบการออกแบบเพื่อเช็คพลังงาน ว่าโลโก้ที่ออกแบบมามีพลังงานดีหรือไม่ 

 

โลโก้ออกแบบบนพื้นฐานหลักฮวงจุ้ย แต่โลโก้บางแบบ เมื่อเช็คด้วยศาสตร์ไพ่ทาโรต์แล้วผลลัพธ์ที่ได้ บางครั้งไม่ได้มีพลังงานที่เหมาะสมในการนำมาใช้งาน 

 

เรื่องนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล หากลูกค้าท่านใดไม่ซีเรียสหรือไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องพลังงานนี้ สามารถแจ้งแอดมินได้  เพราะการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยทั่วไป กับโลโก้ฮวงจุ้ยที่เน้นพลังงานเป็นหลัก จะมีหลักการวิธีคิดในการออกแบบที่แตกต่างกัน

โลโก้ฮวงจุ้ยทั่วไป 

มีวิธีออกแบบโดยคำนวนจากวันเดือนปีเกิด ของเจ้าของกิจการ ออกแบบบนพื้นฐานตามหลักฮวงจุ้ยสากล  และมีความหมายในการออกแบบ โดยไม่คำนึงถึงพลังงาน ไม่มีการเช็คพลังงานว่าดีหรือ ไม่ อาศัยเพียงรูปแบบ แนวคิดการออกแบบที่ถูกหลักฮวงจุ้ยเท่านั้น 

 

โลโก้ฮวงจุ้ยที่มีการเช็คพลังงาน

จะออกแบบบนพื้นฐานเดียวกัน แต่ต่างกันตรงนี้โลโก้ที่เน้นพลังงาน จะดูเรื่องพลังงานเป็นหลัก โดยการเช็คด้วยไพ่ทาโรต์ เพื่อให้ได้โลโก้ที่มีพลังงานดีที่สุด ส่วนรูปแบบของดีไซน์ จะดูจากพลังงานเป็นหลัก บางดีไซน์อาจเป็นดีไซน์ที่ลูกค้าอยากได้ แต่เมื่อเช็คพลังงานแล้ว พลังงานไม่ดี อาจารย์จะไม่แนะนำให้ใช้  

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล หากลูกค้าต้องการโลโก้ที่ชอบไม่ซีเรียสเรื่องพลังงานสามารถแจ้งได้  

ลูกค้าอยากได้โลโก้ฮวงจุ้ย โลโก้มงคล แต่ไม่เข้าใจหลักการออกแบบ และไม่เข้าใจเรื่องแบรนด์ดิ้ง ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้คือ 

 • อยากได้โลโก้แบบที่ต้องการ แต่เมื่ออาจารย์เช็คพื้นดวงให้แล้ว ไม่สามารถใช้โลโก้แบบนั้นได้ แต่ลูกค้าไม่สนใจ ต้องการให้ออกแบบตามแบบที่ต้องการให้อยู่ดี หากกรณีแบบนี้ อาจารย์จะไม่รับงานออกแบบตั้งแต่แรก เพราะกลายเป็นว่าลูกค้าแค่ต้องการจ้างกราฟิกที่ออกแบบตามที่ต้องการโดยไม่สนใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ย หรือ คำแนะนำใด ๆ 
 • ลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องแบรนด์ดิ้ง และไม่สนใจคำแนะนำ เช่น ชื่อแบรนด์และประเภทธุรกิจของลูกค้า ไม่เหมาะที่จะใช้โลโก้แนว Luxury แต่ลูกค้าต้องการแนว Luxury เมื่ออาจารย์พิจารณาแล้ว ว่าควรออกแบบโลโก้แบบใดถึงจะดีที่สุด แต่ลูกค้าไม่เชื่อ ทั้งๆ ที่ลูกค้าต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบ แต่ไม่ได้มีความเชื่อถือในตัวผู้ออกแบบเลย มองผู้ออกแบบเป็นเพียงกราฟิกดีไซน์เนอร์คนหนึ่งเท่านั้น กรณีนี้ทางอาจารย์จะไม่รับออกแบบให้