Book & Guide

ดาวน์โหลด File ฉบับเต็ม (สำหรับท่านที่มีไพ่เท่านั้น)

หมายเหตุ : คู่มืออ่านไพ่ฉบับเต็มสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มีไพ่ทาโรต์ของอาจารย์เท่านั้นถึงจะมีรหัสผ่านดาวน์โหลดได้ (รหัสจะถูกส่งไปพร้อมกับสินค้า)

ตัวอย่างคู่มือ Crypto Universe Tarot

ทดลองอ่าน (50 หน้า) 

>> Click Download

ตัวอย่าง คู่มือ Time Univers Tarot

ทดลองอ่าน (61หน้า) 

>> Click Download