ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการออกแบบโลโก้

ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการออกแบบโลโก้


ฮวงจุ้ย (แต้จิ๋ว) หรือ เฟิงสุ่ย (จีนกลาง) เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งของนักปราชญ์จีนสมัยโบราณ มานานกว่า 5,000 ปี สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของอาณาจักรจีน (2,100 BC – 1,700 BC) มีการศึกษาทางด้านศานา วัฒนธรรม การปกครอง การศึกสงคราม พิชัยสงคราม การแพทย์ ดาราศาสตร์ ความเป็นไปของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่สัมพันธ์กับมนุษย์

หากจะกล่าวให้ฟังดูเป็นรูปธรรม เป็นวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจง่ายๆ “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” เป็นการรวบรวมข้อมูล การวิจัย การรวบรวมสถิติ ทางด้านด้านต่างๆ เพื่อให้ดึงเอาพลังงานลึกลับของธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยหลักการของ 5 ธาตุ (น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และ ทอง) เข้ามาเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ให้กับมนุษย์ ทำให้ได้รับพลังที่ดีจากธรรมชาติ เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นมงคล โชคลาภ สุขภาพ ขจัดอุปสรรปัญหาต่างๆ

ในปัจจุบันศาสตร์ฮวงจุ้ยได้แพร่หลายมากในระดับนานาชาติ หากมองในแง่ที่ว่าหากศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่ได้ดี หรือ ให้พลังลึกลับอย่างที่กล่าวมา ก็คงไม่มีความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน

ดังนั้นจึงมีการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาใช้ร่วมกันกับการ “ออกแบบโลโก้” เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้รับพลังงานที่ดีต่างๆ เพื่อเสริมดวงธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

โดยหลักการออกแบบ…..จะต้อง

  • แจ้งชื่อบริษัท ไทย-อังกฤษ (ซึ่งกรณีมีโลโก้อยู่แล้วให้แนบโลโก้เดิมมาด้วย เพื่อนำมาวิเคราะห์ใหม่)
  • ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของ เบอร์โทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด ของเจ้าของบริษัท หรือ หุ้นส่วนบริการที่เกี่ยวข้อง
  • ประเภทธุรกิจที่ทำ เกี่ยวข้องกับอะไร หรือ มีลักษณะเกี่ยวกับงานทางด้านไหนบ้าง

เพื่อเข้ามาคำนวณ และ แยกแยะว่ารูปแบบของโลโก้จะออกมารูปแบบ หรือ แนวทางไหน

นอกจากศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้ว ศาสตร์ที่สามารถนำเข้ามาประกอบ เพื่อเช็คว่า โลโก้ ที่ได้มานั้นให้พลังงานถึงระดัใดก็คือศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง คือ “ไพ่ยิปซี” นั้นเอง (อ่านบทความ “ศาสตร์ไพ่ยิปซีกับการออกแบบโลโก้”)

เพื่อเป็นหลักประกัน และ ยืนยันว่าโลโก้ที่ได้นั้นให้พลังงานที่ดีจากธรรมชาติ เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นมงคล โชคลาภ สุขภาพ ขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริง

ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย คลิกดูรายละเอียด