Skip to content

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

แผ่นพับ / ใบปลิว / โปรชัวร์

จำนวน 500 ใบ พิมพ์ 2 ด้าน 

  • ราคา 16 บาท / แผ่น 

จำนวน 1000 ใบ พิมพ์ 2 ด้าน

  • ราคา 5 บาท / แผ่น

จำนวน 500 ใบ พิมพ์ 2 ด้าน 

  • ราคา 17 บาท / แผ่น 

จำนวน 1000 ใบ พิมพ์ 2 ด้าน

  • ราคา 5.5 บาท / แผ่น

หมายเหตุ 

  • เป็นราคาออกแบบ พร้อมพิมพ์
  • ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
  • ราคานี้ไม่รวมซื้อไฟล์ออกแบบต้นฉบับ 
  • ราคานี้ไม่รวมซื้อรูปภาพลิขสิทธ์

(กรณีลูกค้าต้องการจ้างออกแบบอย่างเดียวไม่พิมพ์ ค่าบริการออกแบบหน้าละ 1,500 บาท ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ หน้าละ 1,800 บาท)

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

บริการออกแบบและพิมพ์

สมุดโน๊ต

บริการออกแบบและพิมพ์

หนังสือ, แคตตาล็อก

บริการออกแบบและพิมพ์

ค่าบริการงานออกแบบ

อัตราค่าบริการการจ้างออกแบบ และซื้อไฟล์ต้นฉบับที่สามารถนำไปแก้ไขได้

โปรชัวร์ / แผ่นพับ

เริ่มต้น 1,500 บาท / หน้า

ปกหนังสือ

เริ่มต้น 1,500 บาท

จัดรูปเล่มหนังสือ

เริ่มต้น 1,200 บาท / หน้า

แคตตาล็อกสินค้า

เริ่มต้น 1,500 บาท / หน้า

กล่องบรรจุภัณฑ์

เริ่มต้น 2,500 บาท / กล่อง

ฉลาดสินค้า

เริ่มต้น 1,000 บาท

นามบัตร

เริ่มต้น 800 บาท / หน้า

แบนเนอร์ออนไลน์

เริ่มต้น 900 บาท / ชิ้น

หมายเหตุ :

  1. ราคางานออกแบบยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  2. ราคางานออกแบบจะมีส่วนลดแตกต่างกันไปตามจำนวน หากงานมีจำนวนหลายชิ้น มีราคาส่วนลดพิเศษ สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ Line : @imdesign

อัลบัมภาพตัวอย่าง

หนังสือ, แคตตาล็อก, E-Book

ตัวอย่างงานบางส่วน

© 2021 iMdesign Studio. All Rights Reserved