อัตราค่าบริการ

BANNER

ออกแบบแบนเนอร์ออนไลน์

ราคาออกแบบแบนเนอร์

แบนเนอร์สำหรับนำไปโพสทำโฆษณาออนไลน์ 

  • 850 บาท / 1 ชิ้น

PACKAGING

ออกแบบ ฉลากสินค้า / แพ็กเกจจิ้ง

ราคาออกแบบ Packaging

  • เริ่มต้น 2,500 บาท / 1 ชิ้น

ADVERTISING

ออกแบบ แผ่นพับ / โปรชัวร์ / ใบปลิว

ราคาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

แผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์ ขนาด A4

  • ออกแบบ หน้าละ 1,500 บาท 

 

BOOK & CATALOG

ออกแบบแบนเนอร์ออนไลน์

ราคาออกแบบปกหนังสือ เนื้อในหนังสือ  แคตตาล็อก E-book

 

  • ออกแบบปก หน้าละ 2,500 บาท
  • ออกแบบ เนื้อใน หน้าละ 1,500 บาท 

หากหนังสือมีจำนวนหลายหน้า สามารถขอใบเสนอราคาส่วนลดเพิ่มเติมได้

CARTOON

การ์ตูน ภาพประกอบ สติ๊กเกอร์ไลน์

ราคาวาดภาพการ์ตูน สติ๊กเกอร์ไลน์

  • เริ่มต้น 1,500 บาท / 1 ภาพ 

(หรือ ขอใบเสนอราคากรณีวาดหลายภาพ)

ตัวอย่างผลงานบางส่วน

สอบถามเพิ่มเติม

ออกแบบหนังสือ แคตตาล็อก E-Book

ตัวอย่างงานบางส่วน