Branding Design Package

ออกแบบแบรนด์ดิ้ง

ฮวงจุ้ย

Package A

ออกแบบแบรนด์ดิ้งตามหลักฮวงจุ้ย คือ การออกแบบดีไซน์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ตามพื้นดวงเจ้าของกิจการ โดยเริ่มจากการนำ  วัน เดือน ปีเกิด มาคำนวนตามหลักเบญจธาตุแล้วใช้สี และ ธาตุ ที่ถูกโฉลก เสริมดวงเจ้าของกิจการนำมาออกแบบ เพื่อช่วยเสริมดวง เสริมความมั่นใจ เรียกเงิน เรียกทรัพย์  ด้วยแบรนด์ดิ้งมงคล

Package A 

 • ตั้งชื่อธุรกิจ 
 • ออกแบบโลโก้มงคล เสริมดวงกิจการ

ราคาเต็ม 15,400 บาท

ตั้งชื่อแบรนด์

ตั้งชื่อแบรนด์ ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อสินค้า ตรงคอนเซ็ปต์ จดจำง่าย

ออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย โลโก้มงคล

Package B

ออกแบบแบรนด์ดิ้งตามหลักฮวงจุ้ย คือ การออกแบบดีไซน์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ตามพื้นดวงเจ้าของกิจการ โดยเริ่มจากการนำ  วัน เดือน ปีเกิด มาคำนวนตามหลักเบญจธาตุแล้วใช้สี และ ธาตุ ที่ถูกโฉลก เสริมดวงเจ้าของกิจการนำมาออกแบบ เพื่อช่วยเสริมดวง เสริมความมั่นใจ เรียกเงิน เรียกทรัพย์  ด้วยแบรนด์ดิ้งมงคล

Package B

 • ออกแบบโลโก้มงคล เสริมดวงกิจการ
 • ออกแบบคู่มือการใช้งานโลโก้ หรือ Logo Guid Book

ราคาเต็ม 27,400 บาท

ออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย โลโก้มงคล

LOGO Guid Book

คู่มือการใช้โลโก้ ให้ถูกหลักแบรนด์ดิ้ง จำนวน 20 หน้า ไฟล์ PDF

Package C

ออกแบบแบรนด์ดิ้งตามหลักฮวงจุ้ย คือ การออกแบบดีไซน์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ตามพื้นดวงเจ้าของกิจการ โดยเริ่มจากการนำ  วัน เดือน ปีเกิด มาคำนวนตามหลักเบญจธาตุแล้วใช้สี และ ธาตุ ที่ถูกโฉลก เสริมดวงเจ้าของกิจการนำมาออกแบบ เพื่อช่วยเสริมดวง เสริมความมั่นใจ เรียกเงิน เรียกทรัพย์  ด้วยแบรนด์ดิ้งมงคล

Package C

 • ตั้งชื่อธุรกิจ
 • ออกแบบโลโก้มงคล เสริมดวงกิจการ
 • ออกแบบคู่มือการใช้งานโลโก้ หรือ Logo Guid Book

ราคาเต็ม 32,000 บาท

ตั้งชื่อแบรนด์

ตั้งชื่อแบรนด์ ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อสินค้า ตรงคอนเซ็ปต์ จดจำง่าย

ออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย โลโก้มงคล

LOGO Guid Book

คู่มือการใช้โลโก้ ให้ถูกหลักแบรนด์ดิ้ง จำนวน 20 หน้า ไฟล์ PDF

ตัวอย่างผลงานบางส่วน

เงื่อนไขอื่นๆ

โลโก้ ออกแบบให้เลือก 2 แบบ เลือกแบบที่ถูกใจที่สุดนำมาปรับแก้เพิ่มเติม

ชำระมัดจำก่อนการทำงาน 50 % ชำระส่วนที่เหลือก่อนรับงานต้นฉบับ

การส่งงาน ลูกค้าจะได้รับ File ต้นฉบับทั้งหมด ได้แก่ .AI , .PDF  โดยส่งงานทาง email ที่ลูกค้าแจ้งไว้ เพื่อป้องกันไฟล์สูญหาย

ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับ Package และคิวงานที่ลูกค้าได้จองไว้ แต่โดยปรกติ

 • ตั้งชื่อ 7 วัน
 • ออกแบบโลโก้  7 วัน
 • ออกแบบคู่มือการใช้งานโลโก้  15  วัน 

พิเศษทุกแพ็กเกจลูกค้าจะได้รับ

 • ตรายางพร้อมหมึกในตัว ฟรี 1 อัน
 • ไฟล์สำหรับทำตรายางความละเอียดสูง (สำหรับนำไปทำตรายางเพิ่ม)
 • ออกแบบนามบัตรฟรี 2 ด้าน (รับเป็นไฟล์)