ชุดบูธอีเว้นท์ / ชุดป้ายหน้าร้าน » Exhibtion_Set_EX_14_imdesign_1