บริการ » ออกแบบตกแต่งห้องนิทรรศการ

ออกแบบตกแต่ง

ห้องนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้

ออกแบบพร้อมติดตั้ง

ออกแบบวางคอนเซ็ปห้องศูนย์การเรียนรู้ พร้อมติดตั้งครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

Art Gallery

บริการคิดคอนเซ็ป ออกแบบห้องนิทรรศการ งานจัดแสดงงานศิลปะ พร้อมเขียนแบบ 3D ให้เห็นภาพก่อนผลิตติดตั้งงานจริง

ออกแบบร้านกาแฟ

Coffee Shop 

3D Sketchup

เขียนแบบ 3มิติ เวทีการแสดง