ที่ปรึกษาออกแบบและสร้างแบรนด์  ที่จะช่วยลูกค้า ออกแบบแบรนด์ที่สะท้อนตัวตน

และ สื่อสารภาพลักษณ์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เราออกแบบ ด้วยความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า

เพื่อให้สามารถออกแบบแบรนด์ ที่แตกต่าง โดดเด่นกว่าคู่แข่ง

Brand คือ อะไร ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

บริการของเรา

ประสบการณ์ของเราเกิดจากการเริ่มต้นทำงานด้านงานออกแบบให้กับธุรกิจ องค์กรต่างๆ มายาวนานกว่า 10 ปี จึงได้เห็นปัญหาที่ทุกธุรกิจมีคล้าย ๆ กัน  คือขาดความเข้าใจการสื่อสารแบรนด์ และ ทำมันอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกราฟิกทั่วไป กับการออกแบบโดยการคิดวิเคราะห์ใน Inside ของแบรนด์ก่อนการออกแบบ ให้ผลลัพท์ที่แตกต่างกัน   เราจึงเริ่มการให้บริการที่มากกว่าการออกแบบกราฟิกทั่วไป

Brand Consulting

ที่ปรึกษาสร้างแบรนด์ วิเคราะห์ และวางคอนเซ็ปแบรนด์

Craetive Design

ออกแบบตราสินค้า ออกแบบกราฟิก สร้างสื่อโฆษณาต่าง ๆ

Brand Consulting

ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์  เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์แบรนด์จากชุดข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย วิสัยทัศน์ เป็นต้น  ทั้งหมดเพื่อนำมา  กำหนดลักษณะบุคลิกภาพของแบรนด์ที่ควรจะเป็น เพื่อจะทำให้สามารถออกแบบ สื่อสารแบรนด์ออกไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

เราให้บริการอะไรบ้าง

 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของแบรนด์
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ช่วยคิดตั้งชื่อแบรนด์ (กรณีที่ยังไม่มีชื่อ
 • Brand Story
 • คิดคอนเซ็ป ธีม สี คาเร็กเตอร์ ให้กับแบรนด์ 
 • วางแผนการสร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยช่องทางที่เหมาะสม
 • ข้อมูลทั้งหมดจะถูกสรุป และส่งเป็นไฟล์รายงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำคอนเซ็ปทั้งหมดไปใช้งานและต่อยอดเพื่อสร้างแบรนด์ของท่านได้

 

ตัวอย่างบริการ

แบรนด์ตำยิก

 • ตั้งชื่อ : ตำยิก Tum Yik
 • Brand Concept : อาหารพื้นถิ่นแปรรูป
 • Brand Story : อาหารแปรรูปผลิตท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน 
 • ออกแบบ : โลโก้ , ฉลากสินค้า , เว็บไซต์ , แบนเนอร์ 

แบรนด์ Moon Angel

 • ผลิตภัณฑ์ ​: ครีมบำรุงผิวหน้า และ ธุรกิจบริการออกกำลังกาย Fitness 
 • ออกแบบ : Logo , packaging , Banner

แบรนด์ Punn Phum

 • ผลิตภัณฑ์ ​: ครีมบำรุงผิวหน้า และ ธุรกิจบริการออกกำลังกาย Fitness 
 • ออกแบบ : Logo , packaging , Banner