เมื่อเครื่องจักรสงครามเปลี่ยนมาเป็นเครื่องออกกำลังกาย จากงานของ Jennifer Allora และ Guillermo Calzadilla » DSCF7873