0
(0)

1. ดูว่าตัวเองชอบทำงานแบบไหน

2.ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ต้องการ

3.หาวันหยุดให้ตัวเองสักช่วงหนึ่ง

4.ลองทำแบบประเมินตัวเอง

5.ลองทำสิ่งใหม่ๆ

6.รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร

7.อดทนเข้าไว้

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.