7 ขั้นตอนสู่การมีชีวิตที่ดี

รูปประกอบจาก Internet

1. คิดถึงอนาคต

คนที่คิดเชิงบวกและมีความสุข เป็นคนที่ชอบคิดถึง พูด และมีมุมมองถึงอนาคตที่ชัดเจน และน่าตื่นเต้นในสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเขามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

2. คิดถึงเป้าหมาย

เมื่อเขาได้ฝันและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในอุดมคติของเขาแล้ว เขาจะเขียน เป้าหมายที่ชัดเจน และวางแผนที่จะลงมือทำได้ทุกวัน เขาจะรวบรวมความสนใจและพลังงานทั้งหมด และใช้ เป้าหมายเป็นตัวควบคุมอนาคต

3. คิดถึงสิ่งดีเลิศ

เขาให้คำมั่นว่าจะทำทุกสิ่งอย่างดีเลิศ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคน 10 เปอร์เซ็นต์แรกใน หน่วยงานของเขา เขาจะกำหนดกลุ่มงานหลัก (Key result areas) และตั้งมาตรฐานสำหรับการกระทำที่ดีเลิศ ในทุกๆ ด้าน เขาจะทำงานกับตนเองทุกวันและไม่มีวันหยุดที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

4. คิดถึงทางแก้ปัญหา

เขาจะคิดเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแทนที่จะเป็นตัวปัญหาเขาจะคิดถึงสิ่งที่ต้องทำแทนที่จะ คิดถึงคนที่ต้องถูกตำหนิ เขามีวิธีคิดในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและของคนอื่นรอบๆ ตัว เขา เขามองเป้าหมายว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข และเขาเชื่อว่ามีทางแก้ปัญหาทุกอย่าง เพียงแต่รอการค้นพบ เท่านั้น

5. คิดถึงผลที่ได้รับ

คนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขจะชอบคิดถึงผลที่ได้รับ เขาจะวางแผนล่วงหน้า ในแต่ละวัน จากนั้นจะทำงานตามเป้าหมายนั้นซึ่งเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด เขาทำงานหนักและเป็นที่ รู้จักว่าเป็นคนที่มีผลงานมาก เขามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก เขามีผลงานมากกว่า ก้าวหน้าเร็วกว่า และเขาอุทิศตนให้กับงานและโลกของเขามากกว่า

6. คิดถึงความก้าวหน้า

คนที่ประสบความสำเร็จสูงจะชอบคิดถึงความก้าวหน้า เขาจะอ่านหนังสือ ฟังเทปเพื่อ การศึกษา เข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรเพิ่มเติมอยู่เสมอ เขาตั้งใจที่จะเป็นบุคคลแถวหน้าใน หน่วยงานของตน เขารู้ว่าอนาคตจะเป็นของคนที่มีความสามารถและคนที่รู้มากกว่าคู่แข่งของเขา เขารู้ว่ามีการ แข่งขันและเขาอยู่ในการแข่งขันนั้นด้วย เขาตั้งใจที่จะชนะ

7. คิดถึงการกระทำ

คนที่ประสบความสำเร็จจะชอบคิดถึงการกระทำ เขาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้ เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย ให้เร็วขึ้น เขาลงมือทำอย่างไม่ลดละ เขาทำงานในเวลาอันรวดเร็ว เขามีสำนึกแห่งการ เร่งรีบ เขาทำได้มากกว่าที่คนทั่วไปทำ ยิ่งเขาทำได้มากขึ้น เขาก็ยิ่งเก่งขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น และได้รับ ผลตอบแทนมากขึ้น ไม่มีขีดจำกัดสำหรับความเป็นไปได้ของคุณ