ถ่ายทำ ตัดต่อ VDO Presentation

  • รับทำวีดีโอสื่อการสอน วีดีโอพรีเซ็นเตชั่น วีดีโอภาพสไลด์  วีดีโอสัมภาษณ์บุคคล   

ขั้นตอนการรับงาน

  • ลูกค้าแจ้งรายละเอียด เนื้อหา Story Board เพื่อให้ทางร้านจัดทำใบเสนอราคา
  • ทางร้านส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา และทำการชำระเงิน
  • ทางร้านนัดวันถ่ายทำ ตาม Story Board 
  • ขั้นตอนตัดต่อ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อหา และความยาว ของวีดีโอ ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ในการส่งปรู๊พ ครั้งแรก
  • ทางร้านส่งงานให้ลูกค้าดู เพื่อปรับแก้ ครั้งแรก
  • สามารถปรับแก้ไขงานฟรี ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
  • ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) เพื่อให้ทางร้านจัดส่งไฟล์งาน ถือเป็นการปิดงาน

(ทางร้านจะเก็บไฟล์งานไว้ให้ ภายใน 3 เดือน เพื่อหากมีการแก้ไข สามารถแก้ไขงานได้ แต่จะมีค่าใช้จ่าย หลังจากแก้ไขเกิน 3 ครั้งแล้ว และหากลูกค้าต้องการ วีดีโอต้นฉบับที่ยังไม่ตัดต่อ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)