Self Development

  • Tag : Self Development

7 วิธีการเลือกอาชีพที่ใช่ สำหรับคน Gen Y

1. ดูว่าตัวเองชอบทำงานแบบไหน 2.ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ต้อ

7 วิธีดูคนของขงเบ้ง

1 . ลองใจด้วยผิดและถูกเพื่อหยั่งรู้คติธรรม 2 . โต้แย้งใ

7 ทักษะ เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ

1.สร้างวิสัยทัศน์ ให้กับตนเอง 2.ทักษะในงานที่ทำ และหลงใ