ขนาด A5 : แผ่นพับ/ ใบปลิว / โปรชัวร์

พิมพ์ 4 สี ขนาดกระดาษ A5  หนา 130 แกรม

พิมพ์ 1 หน้า 

 • ราคาแผ่นละ 9 บาท 

พิมพ์ 2 หน้า 

 • แผ่นละ 10 บาท

**มีค่าออกแบบหน้าละ 500 บาท**

ค่าจัดส่งต่างจัดหวัด 150 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : หากต้องการซื้อไฟล์ต้นฉบับราคาหน้าละ 500 บาท ส่งไฟล์ทาง e-mail


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษี

พิมพ์ 4 สี ขนาดกระดาษ A5  หนา 130 แกรม

พิมพ์ 1 หน้า 

 • ราคาแผ่นละ 6 บาท 

พิมพ์ 2 หน้า 

 • แผ่นละ 6.5 บาท

**ออกแบบฟรี**

ค่าจัดส่งต่างจัดหวัด 150 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : หากต้องการซื้อไฟล์ต้นฉบับราคาหน้าละ 500 บาท ส่งไฟล์ทาง e-mail


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษี

พิมพ์ 4 สี ขนาดกระดาษ A5  หนา 130 แกรม

พิมพ์ 1 หน้า 

 • ราคาแผ่นละ 6 บาท 

พิมพ์ 2 หน้า 

 • แผ่นละ 6.5 บาท

**ออกแบบฟรี**

ค่าจัดส่งต่างจัดหวัด 150 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : หากต้องการซื้อไฟล์ต้นฉบับราคาหน้าละ 500 บาท ส่งไฟล์ทาง e-mail


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษี

พิมพ์ 4 สี ขนาดกระดาษ A5  หนา 130 แกรม

พิมพ์ 1 หน้า 

 • ราคาแผ่นละ 6 บาท 

พิมพ์ 2 หน้า 

 • แผ่นละ 6.5 บาท

**ออกแบบฟรี**

ค่าจัดส่งต่างจัดหวัด 150 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : หากต้องการซื้อไฟล์ต้นฉบับราคาหน้าละ 500 บาท ส่งไฟล์ทาง e-mail


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษี

พิมพ์ 4 สี ขนาดกระดาษ A5  หนา 130 แกรม

พิมพ์ 1 หน้า 

 • ราคาแผ่นละ 4 บาท 

พิมพ์ 2 หน้า 

 • แผ่นละ 4.5 บาท

**ออกแบบฟรี**

ค่าจัดส่งต่างจัดหวัด 150 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : หากต้องการซื้อไฟล์ต้นฉบับราคาหน้าละ 500 บาท ส่งไฟล์ทาง e-mail


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษี

พิมพ์ 4 สี ขนาดกระดาษ A5  หนา 130 แกรม

พิมพ์ 1 หน้า 

 • ราคาแผ่นละ 3 บาท 

พิมพ์ 2 หน้า 

 • แผ่นละ 3.2 บาท

**ออกแบบฟรี**

ค่าจัดส่งต่างจัดหวัด 150 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : หากต้องการซื้อไฟล์ต้นฉบับราคาหน้าละ 500 บาท ส่งไฟล์ทาง e-mail


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษี

พิมพ์ 4 สี ขนาดกระดาษ A5  หนา 130 แกรม

พิมพ์ 1 หน้า 

 • ราคาแผ่นละ 1 บาท 

พิมพ์ 2 หน้า 

 • แผ่นละ 1 บาท

**ออกแบบฟรี**

ค่าจัดส่งต่างจัดหวัด 150 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : หากต้องการซื้อไฟล์ต้นฉบับราคาหน้าละ 500 บาท ส่งไฟล์ทาง e-mail


หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

 • ขั้นตอนที่ 1  : ลูกค้า ตกลงพูดคุยรายละเอียดข้อมูล ธีมงาน เลือกจำนวนที่ต้องการสั่งผลิต ก่อนการชำระเงิน 
 • ขั้นตอนที่ 2 : ทางร้านทำใบเสนอราคา  เพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 3 : ลูกค้าเตรียมเนื้อหา ภาพประกอบที่ปลอดลิขสิทธิ์ ส่งให้ผู้ออกแบบ (แนะนำให้เตรียมภาพประกอบมาให้เรียบร้อย หากประสงค์ให้ทางผู้ออกแบบหาให้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ขั้นตอนที่ 4 : ผู้ออกแบบจัดส่งตัวอย่างให้ลูกค้า เพื่อปรับแต่งแก้ไข
 • ขั้นตอนที่ 5 : ปรับแต่ง แก้ไขงานได้ฟรี 3 ครั้ง 
 • ขั้นตอนที่ 6 : ทางร้านส่งแบบครั้งสุดท้ายให้ลูกค้าคอนเฟิร์มเพื่อส่งพิมพ์
 • ขั้นตอนที่ 7 : จัดส่งชิ้นงานให้กับลูกค้า พร้อมรับเงินส่วนที่เหลือ (หากมี)

ระยะเวลาออกแบบประมาณ 7 วัน  ระยะเวลาส่งพิมพ์ ประมาณ 7-10 วัน ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 

รวมแล้วจะใช้เวลาทั้งสินค้า ประมาณ 15-20 วัน