สอนออกแบบกราฟิก

สำหรับหน่วยงาน บริษัท ธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มทักษะงานออกแบบกราฟิกให้กับบุคลากร เรามีคอร์สที่เปิดสอนออกแบบกราฟิกเบสิก 3 โปรแกรมออกแบบกราฟิกยอดนิยมของ Adobe

ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop

Adobe Photoshop หนึ่งในตระกูลโปรแกรมออกแบบกราฟิกยอดนิยมของ Adobe ซึ่ง Photoshop เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ งานออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถนำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธี 

สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Illustrator

Adobe Illustrator
เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบกราฟิก โดยที่โปรแกรมนี้มักจะนำไปใช้ส าหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นโปรมแกรมที่ทำงานด้วยระบบ Vector

สร้างสรรค์งานนิตยสารอย่างมืออาชีพด้วย InDesign

Adobe Indesign เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร หรือเรียกกันง่ายๆว่า โปรแกรมจัดหน้ากระดาษ จุดเด่นของโปรแกรม Indesign คือสามารถทำงานด้านการจัดหน้ากระดาษได้เป็นอย่างดี 

Graphic Design 4.0 ออกแบบกราฟิกสำหรับการตลาดออนไลน์

หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกเพื่อทำการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนพื้นฐานการออกแบบกราฟิกแล้ว เรายังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และเทคนิคปิดการขายในอินบ๊อกให้อีกด้วย 

นักเรียนของเรา