(+66)62-449 -6249 imdesign.am@gmail.com

COURSES

คอร์สเรียนออกแบบกราฟิก

ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop

Adobe Photoshop หนึ่งในตระกูลโปรแกรมออกแบบกราฟิกยอดนิยมของ Adobe ซึ่ง Photoshop เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ งานออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถนำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธี 

สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Illustrator

Adobe Illustrator
เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบกราฟิก โดยที่โปรแกรมนี้มักจะนำไปใช้ส าหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นโปรมแกรมที่ทำงานด้วยระบบ Vector

สร้างสรรค์งานนิตยสารอย่างมืออาชีพด้วย InDesign

Adobe Indesign เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร หรือเรียกกันง่ายๆว่า โปรแกรมจัดหน้ากระดาษ จุดเด่นของโปรแกรม Indesign คือสามารถทำงานด้านการจัดหน้ากระดาษได้เป็นอย่างดี 

Graphic Design 4.0 ออกแบบกราฟิกสำหรับการตลาดออนไลน์

หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกเพื่อทำการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนพื้นฐานการออกแบบกราฟิกแล้ว เรายังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และเทคนิคปิดการขายในอินบ๊อกให้อีกด้วย 

ออกแบบสามมิติด้วยโปรแกรม 3D sketchup

โปรแกรม Google Sketchup เป็นโปรแกรม ที่สามารถสร้างโมเดลอาคาร สิ่งก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยง่ายต่อการใช้งานทำให้เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทุกคน โดยเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว

นักเรียนของเรา