หลักสูตรที่เปิดสอน

คอร์ส A : Graphic Design for beginner

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อโฆษณา แบนเนอร์ ด้วยตัวเอง 

เหมาะกับผู้ที่สนใจทั่วไป รับสมัครผู้เรียนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 

คอร์ส B : Graphic Design Advance

พัฒนาทักษะด้านการออกแบบกราฟิกในระดับมืออาชีพ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ
 
คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็น Graphic Designer หรือท่านที่ผ่านการเรียนในคอร์ส Graphic Design For Beginner มาแล้วเท่านั้น

คอร์ส C : Basic Product Photography

เรียนถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการเพิ่มทักษะการถ่ายภาพสินค้า เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ รับถ่ายภาพสินค้า

นักเรียนของเรา