แบนเนอร์

แบนเนอร์

1. แบนเนอร์ Ad โฆษณาบนเว็บไซน์ (ตัวอย่างภาพด้านบน)

Set 5 ชิ้น  ราคาพิเศษ 1,900 บาท 

  • จัตุรัส ขนาด 500 x 500 px  = 2 ชิ้น

  • แนวนอน ขนาด 800 x 350 px = 1 ชิ้น

  • แนวนอน ขนาด 800 x 100 px  = 1 ชิ้น

  • แนวตั้ง ขนาด 100 x 800 px = 1 ชิ้น

———————————

2. แบนเนอร์โฆษณาออนไลน์

ทุกขนาดราคาเดียว ชิ้นละ 800 บาท

ตัวอย่าง