ปฏิทินคอร์ส

คอร์ส : ถ่ายภาพสินค้า

Product Photography

  • สถานที่เรียน : คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนสด ตัวต่อตัว 
  • โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน : Team Viewer
  • ระยะเวลาในการเรียน : เรียนกับวีดีโอ 5 บทเรียน และเรียนแบบตัวต่อตัวอีก  4 ชั่วโมง 
  • ผู้เรียนสามารถนัดวันเวลาเรียนที่สะดวกกับผู้สอนได้

คอร์สออกแบบกราฟิก

3 โปรแกรมกราฟิก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

19,900฿

Adobe Photoshop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

7,500฿

Adobe illustator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

7,500฿