รับสมัคร Graphic Designer (ฟรีแลนซ์)

รับสมัคร Graphic Designer Free lance
สำหรับนักออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์ที่สนใจทำงานร่วมกับ
อิมดีไซน์ สตูดิโอ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนและการตลาดออนไลน์
—————————-

หน้าที่/ความรับผิดชอบ
– มีความถนัดและรักงานออกแบบกราฟิกดีไซน์เป็นชีวิตจิตใจ
– สร้างสรรค์ภาพหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร ให้มีความน่าสนใจ ใหม่ และดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้า
– ออกแบบสื่อโฆษณา / Artwork ต่างๆ และ Content ให้กับแบรนด์

—————————

คุณสมบัติ

– กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกราฟิกดีไซน์ ดิจิตัลมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หรือเป็นผู้ที่เคยทำงาน มีประสบการด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์ ออกแบบสื่อโฆษณา

– มีความคิดสร้างสรรค์ มองหารูปแบบใหม่ๆในการใช้ Social media ในการสื่อสารสนใจเทรนด์ที่สร้างความสนใจและกระแสสังคม

– มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา ละเอียดรอบคอบทำงานเป็นระบบ

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็นต่างๆ และปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของงาน

– ใช้โปรแกรมกราฟิกและภาพ ของ Adobe ได้คล่อง (Photoshop , illustrator , inDesign , lightroom ,Premiere Pro , After Effects เป็นต้น)

————————–

วิธีสมัคร
– ส่ง Portfolio ผลงาน และ Resume ของคุณมาที่ imdesign.am@gmail.com

————————-
เงื่อนไขการจ้างงาน
– จ้างงานเป็นชิ้น หรือเป็นโปรเจค ราคาตามตกลง