1. ดูว่าตัวเองชอบทำงานแบบไหน

2.ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ต้องการ

3.หาวันหยุดให้ตัวเองสักช่วงหนึ่ง

4.ลองทำแบบประเมินตัวเอง

5.ลองทำสิ่งใหม่ๆ

6.รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร

7.อดทนเข้าไว้