#เอาชนะคู่แข่งด้วยแบรนด์

โพสต์นี้ผมยกตัวอย่าง
มาจากมีน้องมาปรึกษา
เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

ผมก็ได้อธิบายคร่าวๆ
ไปในเรื่องต่างๆ

ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง
เผื่อใครที่มีแพลนเหมือนกัน

การจะสร้างผลิตภัณฑ์
สินค้าของตัวเองนั้น

มันมีปัจจัยหลายๆ อย่าง
ไม่ว่าเรื่องตลาด ราคา
สถานที่ คุณภาพผลิตภัณฑ์
โปรโมชั่นต่างๆ

จุดแข็ง จุดอ่อน นวัตกรรม

การตลาดแบบพื้นฐานต้องมี

…………………………………………………………………..

สิ่งที่สำคัญที่ควรต้องทำ
ร่วมไปด้วยกับทั้งหมดคือ

จุดยืนของแบร์น
(องค์ประกอบของแบรนด์ที่ดีดูได้จากโพสต์เก่าๆ)

แบรนด์มีจุดยืนอย่างไร?

เป้าหมายเป็นอย่างไร?

…………………………………………………………………..

+++ จุดยืนที่ดีต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้
ไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียว

+++ สินค้าในตลาดมากมาย
ทำไมลูกค้าต้องเลือกของเราล่ะ

+++ กลับกันลองมองสินค้าของตัวเอง
ในสายตาของลูกค้าด้วย
ถ้าเป็นเราเอง เจอสินค้าชิ้นนี้
แบรนด์นี้เราจะซื้อหรือเปล่า

+++ ไว้ใจได้หรือเปล่าว่าดีจริง

+++ มันแตกต่างตรงไหน

+++ มันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้า

+++ จุดประทับใจอยู่ตรงไหน

…………………………………………………………………..

ทั้งหมดคือสิ่งที่แบรนด์
จะต้องสื่อสารไปถึงลูกค้า

มันหมดสมัยที่มีสินค้าเอาไปวาง
แล้วจะมีคนมาซื้อแล้วครับ

ยิ่งในยุคที่สินค้าเกลื่อนเมืองแบบนี้
สินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันมีให้ลึ่มไปหมด

มันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันด้านราคาอย่างเดียว
สินค้าห่วยราคาถูกลูกค้าก็ยี้ครับ

การแข่งลดราคาเป็นการไม่สร้างสรรค์
ยังเป็นการทำลายตลาด

สายป่านสั้นก็ไปเร็ว
สายป่ายยาวไปช้ากว่า
ขายดีจนเจ๊งว่างั้น

การแข่งขันระยะยาวคือ
แบรนด์ไหนสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้าได้มากต่างหาก
ที่ทำให้แบรนด์อยู่ยงคงกระพัน

ใครสร้างแบรนด์
ให้เข้าถึงใจลูกค้าก่อนคือผู้ชนะ

เพราะลูกค้าเมื่อเป็นสาวกแบรนด์ไหนแล้ว
การจะ Switching แบรนด์เป็นไปได้ยากครับ